نحوه احراز هویت در سایت

احراز هویت در تهران رمز ارز و بورس رمز ارز به صورت ذیل می باشد

یک ویدیو ۳۰ ثانیه ای از خود میگیرید که در ان اسم فامیل تاریخ و روز را معرفی می نمایید و همچنین میفرمایید این احراز جهت خرید از تهران رمز ارز میباشد و کارت بانکی و کارت ملی خود را به نمایش میگذارید

لطفا ویدیو ها را به این شماره در واتساپ یا تلگرام ارسال فرمایید تا تایید هویت انجام گیرد

+989129554950